Minaraad zoekt nieuwe leden

Interesse of ervaring in milieu- of natuurbeleid? Stel je kandidaat voor de Stedelijke Adviesraad.

De Minaraad (Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur) gaat de participatieve weg op en wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het Gentse natuur- en milieubeleid.

De Minaraad bestaat uit een kerngroep die regelmatig samenkomt. Daarnaast werkt de Minaraad ook met tijdelijke werkgroepen rond bepaalde dossiers. Voor deze werkgroepen zoekt de Minaraad mensen die willen meewerken aan adviezen over milieu, natuur, openbaar groen, klimaat, water,...

Ben je geïnteresseerd, geschoold of ervaren in milieu- en natuurbeleid? Stel je dan kandidaat om mee te werken aan de adviezen van de Minaraad. De Minaraad of Stedelijk Adviesraad voor Milieu en Natuur adviseert het Gentse beleid over milieu- en natuurdossiers, stedelijke beslissingen rond milieu en natuur en beslissingen over andere beleidsdomeinen maar met een effect op milieu of natuur.

In de adviesraad zetelen momenteel erkende Gentse milieu- en natuurverenigingen en Gentenaars uit andere sectoren zoals onderwijs en beroepsverenigingen.  Maar de adviesraad wil meer Gentenaars betrekken en zoekt daarom nieuwe leden. 

Wil je je graag vrijwillig inzetten voor een breed ondersteund beleid rond natuur, milieu en klimaat voor de Minaraad?

Laat ons je interesse en motivatie weten. Stel je kandidaat door onderstaand formulier naar minaraad@stad.gent te sturen.

Voor info en vragen: contacteer Arthur Depuydt (Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat) via arthur.depuydt@stad.gent of 09 268 23 92