KRAS 2019-2020: Heet klimaat, verhitte debatten

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs.

 

 
KRAS is een schooloverschrijdend discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. Over heel Vlaanderen komen jongeren in hun vrije tijd samen om te debatteren over mondiale thema's. Het thema van schooljaar 2019-2020 is klimaatbeleid.
 
De leerlingen vertegenwoordigen in groepjes een land, bedrijf of organisaties en verdedigen hun stem met verve. Ze ervaren aan den lijve de spanningen die bestaan tussen verschillende partijen. Inleving en discussie staan dus centraal. 
 
Ook kijken de jongeren of er in hun eigen gemeente problemen zijn rond klimaat. De bevindingen leggen ze dan voor aan politici en experts uit de omgeving.
 
Met al die bagage trekken ze op vrijdag 24 april 2020 naar Brussel om voor één dag de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement in te palmen.
 

Lees ook over Gent2050Game, een 'vré wijs' game over klimaatverandering waar alle Gentse scholen gratis aan kunnen deelnemen.