Klimaatverandering in Gent: wat kan je zelf doen?

Maxime De Winne geeft tips wat je zelf kan doen.

De veranderende stad

Natte winters, hevig zomeronweer, extreme droogte, hittegolven. De klimaatverandering is nu voelbaar, ook in Gent. Dat merk je ook: je riolering loopt over, een fikse regenbui zet je straat blank, na een warme zomerdag stik je van de hitte op je zolderkamer. Wat we sowieso mogen verwachten is dat die fenomenen in de toekomst nog meer en intenser zullen voorkomen.

 

De stad vergroenen

We moeten ons daarop voorbereiden. Door nu al actie te ondernemen. Door nu al meer groen in de stad te brengen, ook op daken en tegen de gevels, en door bomen te gaan planten. Door te zorgen dat er minder verharding maar méér vergroening in de stad is. Dat is de stad vergroenen op alle mogelijke manieren. Waar dat kan het regenwater opvangen en hergebruiken of bufferen. Want al die ingrepen maken Gent niet alleen véél mooier, ze verhogen ook de waarde van je huis en je buurt.

 

Gent aanpassen

De Stad neemt nu al maatregelen om Gent aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Een stad die richting toekomst kijkt, kan nu al actie ondernemen om de negatieve invloed van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. Dat is de essentie van klimaatadaptatie. Als Stad willen we zoveel mogelijk inspanningen leveren om de negatieve effecten van klimaatverandering binnen de perken te houden. En daar beginnen we nu al aan. Maxime De Winne vliegt er alvast in.