Energiewijk van de toekomst

Hoe kan je een wijk vol leggen met zonnepanelen en batterijen zonder het elektriciteitsnet te overbelasten? Buurzame Stroom onderzoekt het.

Bij 15 gezinnen uit de Spijkstraat en Engelstraat in Gent is een experiment gestart dat onderzoekt hoe je een wijk vol kan leggen met zonnepanelen en batterijen zonder het elektriciteitsnet te overbelasten. Betaalbare zonne-energie voor iedereen is hierbij een uitgangspunt. 

De deelnemende gezinnen huren zonnepanelen en een huisbatterij die aangestuurd worden door een netwerk van minicomputers. Het project bereidt de elektriciteitsmarkt van de toekomst voor.  Betaalbare zonne-energie voor iedereen is hierbij een uitgangspunt. De deelnemende gezinnen huren zonnepanelen en een huisbatterij die aangestuurd worden door een netwerk van minicomputers. Het project bereidt de elektriciteitsmarkt van de toekomst voor. 

Meer dan 2.000 zonnepanelen in de wijk

Sinds de start van Buurzame Stroom - maart 2018 - zijn er in de wijk Sint-Amandsberg Dampoort meer dan 2.000 nieuwe zonnepanelen bijgekomen. Daarvan liggen er achthonderd op de daken van 70 particuliere woningen in de wijk. De overige kwamen op de daken van enkele bedrijven, scholen, stadsgebouwen en organisaties in de wijk, goed voor 1.371 nieuwe zonnepanelen op 8 locaties.

Buurzame Stroom onderzoekt nu welke impact deze grote toename van zonnepanelen in de buurt heeft op het elektriciteitsnet. Vijftien gezinnen uit de Spijkstraat en Engelstraat nemen hieraan deel. De Spijkstraat en de Engelstraat hebben een oud en zwak elektriciteitsnet waardoor zonnepaneelinstallaties kunnen uitvallen wanneer er veel elektriciteit worden geproduceerd. De ideale case dus om te testen hoe een overbelasting vermeden kan worden.

Elektriciteitsnet klaar voor meer zonne-energie

Lokaal opgewekte energie wordt in de eerste plaats verbruikt in het gebouw waarop zonnepanelen liggen. De overschot komt op het net terecht. Op zonnige dagen komen op hetzelfde moment grote hoeveelheden elektriciteit op het net. Buurzame Stroom onderzoekt nu op welke manier vermeden kan worden dat distributienetbeheerder Fluvius een zwaarder elektriciteitsnet moet leggen (nieuwere en andere kabels die meer elektriciteit aankunnen) om die grote toename aan zonne-energie op te vangen. Ze onderzoeken ook welke gevolgen dit heeft voor buurtbewoners.

Via een virtuele energiecentrale

Om het elektriciteitsnet beter af te stemmen op een toename van zonne-energie stapte burgercoöperatie EnerGent in het Europese project cVPP (community-based Virtual Power Plant). De zonnepanelen en batterijen in de 15 deelnemende woningen worden aangestuurd door minicomputers. Deze computers zijn met elkaar verbonden waardoor alle installaties samen één virtuele energiecentrale vormen.

Elektriciteitsmarkt van de toekomst

Welke rol kan een gemeenschap (een wijk, een coöperatie, …) hebben in het elektriciteitsnet van morgen? Ook dat onderzoekt Buurzame Stroom samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Kunnen burgers zich zelf organiseren en diensten aanbieden zoals minder elektriciteit op het net steken op piekmomenten? En welke vergoedingen zouden ze daarvoor moeten kunnen krijgen? Of laten ze de elektriciteitsmarkt over aan louter commerciële marktpartijen? De verschillende partners van cVPP en Buurzame Stroom bereiden zo de elektriciteitsmarkt van de toekomst voor terwijl ze bewaken dat niemand uit de boot valt.

Buurzame Stroom: betaalbare zonne-energie voor iedereen

Sinds maart 2018 leggen bewoners en bedrijven massaal zonnepanelen in de dichtbevolkte Gentse wijk Sint-Amandsberg-Dampoort. Het project ‘Buurzame Stroom’ zoekt hierbij manieren om ook mensen met minder financiële middelen, huurders of mensen zonder geschikt dak te laten deelnemen. Buurzame Stroom is een samenwerking tussen Stad Gent, EnerGent, Samenlevingsopbouw, Universiteit Gent en Fluvius.

Woon je zelf in de wijk St-Amandsberg - Dampoort en wil je deelnemen aan Buurzame Stroom? Dat kan zeker! Schrijf je hier in.